oDatach.sk

V spolupráci s Iron Mountain

Likvidácia (skartácia) firemnej dokumentácie

autor: Redakcia          8. apríla 2020

Ako postupovať pri skartovaní firemnej dokumentácie

 

V spoločnosti smiete vyradiť a fyzicky zlikvidovať (skartovať) dokumentáciu, ktorá vznikla pri jej činnosti len so súhlasom miestneho štátneho archívu.

Tento proces sa nazýva vyraďovacie konanie. Pri vyraďovacom konaní je treba odborne rozhodnúť, ktoré dokumenty je možné vyradiť a skartovať a ktoré je potrebné odovzdať do štátneho archívu.

Vyraďujú sa dokumenty, ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť spoločnosti a ktorým uplynuli lehoty uloženia.

 

 

Vyraďovacie konanie  by sa malo urobiť minimálne jedenkrát za päť rokov. Rozhodnutie o vyradení vydá príslušný štátny archív na základe návrhu spoločnosti.

Spoločnosť Iron Mountain ponúka tieto služby v oblasti skartácie

  • Analýza stavu existujúcej dokumentácie naším archívnym špecialistom
  • Katalogizácia dokumentov a triedenia v našom archivačnom stredisku alebo v priestoroch u zákazníka
  • Zvoz dokumentov v rámci celého Slovenska
  • Vypracujeme vám registratúrny poriadok na mieru
  • Vypracujeme podklady na vyraďovacie konanie
  • Monitoring skartačných lehôt a následné vyraďovanie

 

Kontaktujte nás a my vám pripravíme cenovú ponuku.

 

 

Copyright oDatach.sk 2019, Všetky práva vyhradené  |  Ochrana osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram