oDatach.sk

V spolupráci s Iron Mountain

Pravidlo 3-2-1 pre bezpečné zálohovanie dát

autor: Redakcia          14. júla 2023

Čo znamená pravidlo 3-2-1 pre zálohovanie dát? Ide o základnú stratégiu pre zabezpečenie ochrany firemných údajov. Pripravili sme pre vás návod, ako zabezpečiť firemné údaje pomocou tohto nadčasového pravidla, ktoré vám umožní efektívne vyriešiť všetky katastrofické scenáre.

 

Posledná vec, ktorú chcete vidieť ráno po zapnutí počítača je správa o zlyhaní vášho disku. Toto pravidlo je osvedčeným postupom, ako môžu firmy zabrániť strate údajov, či už vplyvom externého prostredia alebo počítačových vírusov, ako je ransomware, ktorý je digitálnou verziou vydierania. Ak chcete zvýšiť svoje šance na bezpečné digitálne prostredie, určite sa vyhnite najčastejším chybám pri používaní hesiel. Viac informácií nájdete v našom článku: Ako vytvoriť silné heslo.

V prípade straty údajov pravidlo 3-2-1 v kombinácii so stratégiou obnovy údajov pomáha firmám vrátiť sa k bežnej činnosti čo najskôr.

 

Ako funguje zálohovanie podľa pravidla 3-2-1

Podľa pravidla 3-2-1 by organizácie mali ukladať viacero kópií údajov z počítačov, telefónov a tabletov na rôznych zariadeniach a miestach.

 

Pravidlo 3-2-1:

3: Vytvoríme jednu zálohu dát a dve jej kópie

2: Uložíme zálohy na dva rôzne typy médií

1: Minimálne jednu zálohu uložíme mimo pracoviska. Dátové pásky môžete uložiť napríklad do zabezpečeného trezoru. Viac o úschove dátových médií. Více o úschově datových médií.

Úschova dátových pások v bezpečnom boxe je ideálna na denné, mesačné a ročné zálohovanie.

Táto stratégia minimalizuje riziko úplnej straty údajov v prípade poruchy disku alebo krádeže počítača či mobilného telefónu. Predstavte si, že máte jednu zálohu v počítači, jednu na disku USB a jednu v cloude. Napriek strate zariadení máte stále k dispozícii aspoň zálohu v cloude.

 

Strata údajov: príčiny a ich vplyv na malé podniky

Dáta sú základom každej obchodnej interakcie. V každom softvérovom programe alebo zariadení sa ukladajú informácie, ktoré sa používajú na prevádzku vašej spoločnosti - či už ide o prílohy, naskenované účtovné doklady alebo metadáta, ako sú prístupové práva k jednotlivým súborom.

K strate údajov môže dôjsť v nasledujúcich situáciách:

- migrácia údajov alebo databáz

- poškodenie softwaru

- miestna katastrofa (externé vplyvy)

- ransomware útok

- zlyhanie hardvéru

- krádež

- ľudská chyba.

Bez ohľadu na príčinu môže strata údajov zastaviť normálne fungovanie každého podniku. To má za následok prestoje a zmeškanie nových potenciálnych príležitostí. Pri nedostupnosti zákazníckych, finančných aj interných údajov môže byť komunikácia s klientmi obmedzená alebo nemožná. Tým môže utrpieť povesť celej spoločnosti.

 

Najlepšie postupy pre zálohovanie

Zálohovanie dát podľa pravidla 3-2-1 sa ľahko nastavuje, je cenovo dostupné a bezpečné. Zálohovanie a následné obnovenie údajov je rýchle a jednoduché. V neposlednom rade je dôležité poznamenať, že komplexná stratégia zálohovania a obnovy údajov je jedným z najdôležitejších bodov plánu na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky podniku.

 

Doporučené postupy pre zálohu dát:

- Pravidelnosť: zálohujte svoje údaje tak často, ako je potrebné, aby ste v prípade straty zabránili kolapsu firmy. Vytvorte si plán pre každé zálohovanie vrátane jeho testovania.

- Správne údaje k zálohovaniu: najčastejšie sa zálohujú databázy zákazníkov a finančné databázy, operačné systémy, súbory registrov a obrazy systémových diskov.

- Testovanie záložných kópií: môže sa stať, že zálohovanie zlyhá alebo sa údaje počas prenosu poškodia. Preto by ste mali zálohy pravidelne kontrolovať.

- Kombinácia viacerých stratégií: pravidlo 3-2-1 by malo byť len súčasťou vášho celkového plánu ukladania a obnovy dát. Je na mieste zvážiť, či nebude vhodné ukladať jednu kópiu do odpojeného úložiska, dáta šifrovať a priebežne kontrolovať, či neobsahujú vírusy.

 

Ďalší krok: implementácia stratégie zálohovania dát

Aká je vaša súčasná stratégia zálohovania firemných údajov? Spĺňa štandardy pravidla 3-2-1? Ak nie, zvážte, či by pre vašu firmu nebolo vhodné cloudové úložisko alebo BaaS (backup as a service).

Ďalej sa uistite, že máte vypracovaný plán pre prípad kybernetického útoku alebo zlyhania hardvéru. Dokážete rýchlo nahrať a reštartovať kritické podnikové systémy? Ak nie, odporúčame chrániť vašu firmu pomocou pravidla 3-2-1.

Copyright oDatach.sk 2019, Všetky práva vyhradené  |  Ochrana osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram