oDatach.sk

V spolupráci s Iron Mountain

Čo s dokumentami pri ukončení podnikania

autor: Redakcia          23. septembra 2020

Likvidujete spoločnosť a neviete ako zaobchádzať s firemnou dokumentáciou?

Kam s firemnou registratúrou po výmaze spoločnosti

Registratúra je súbor všetkých informácií evidovaných pôvodcom registratúry, teda vami. Jej súčasťou sú všetky dokumenty, čo evidujete v súvislosti so svojím podnikaním. Ako napríklad daňové doklady, colné doklady, doklady súvisiace so zdravotným poistením zamestnancov a podobne. Po výmaze spoločnosti z obchodného registra je potrebné všetky dokumenty spoločnosti, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu doručiť na Ministerstvo vnútra SR. Dokumenty ktoré nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu je potrebné uložiť do archívu a jeho miesto oznámiť Ministerstvu vnútra SR.

Mohlo by Vás zaujímať:
Iron Mountain: Bezpečné uloženie dokumentov mimo pracoviska

Pre účely spravovania dokumentácie po zániku spoločnosti ponúkame produkt predplatenej úschovy v našom archivačnom stredisku Iron Mountain.

  • Vypracujeme vám registratúrny poriadok na mieru a určíme skartačné lehoty dokumentov.
  • Vytriedime a zaevidujeme dokumentáciu podľa registratúrneho plánu a pripravíme na uskladnenie.
  • Dokumenty vyradíme po uplynutí ich skartačnej lehoty.

 

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku.

 

 

Copyright oDatach.sk 2019, Všetky práva vyhradené  |  Ochrana osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram