oDatach.sk

V spolupráci s Iron Mountain

Automatizácia "workflow" dokumentov a administratívnych procesov

autor: Redakcia          2. apríla 2020

Prečo automatizovať administratívne procesy vo vašej spoločnosti?

 • Znižujete vyťaženie vašich zamestnancov
 • Znižujete chybovosť
 • Zrýchľujete procesy
 • Eliminujete nejasnosti v postupoch alebo úmyselné porušovanie pravidiel


Výhody riešenia od spoločnosti Iron Mountain v spolupráci so spoločnosťou M-files.

 • Riešenie šité na mieru
 • Nízka vstupná investícia
 • Intuitívne spravovanie bez potreby znalosti programovacieho jazyka (zmeny v procese si jednoducho "vyklikáte")
 • Efektívna správa užívateľov a ich prístupu k dátam
 • Platíte podľa počtu používateľov
 • Možnosť integrácie prakticky s akýmkoľvek systémom/databázou bez potreby migrácie existujúcich systémov
 • Možnosť kombinovať riešenie s našou službou digitalizácie dokumentov
 • Iron Mountain je platinový partner spoločnosti M-files

 

Príklady využitia v praxi

Automatizáciu procesov môžete využiť v každom odvetví a v mnohých situáciách. Nižšie uvádzame príklady ktoré naši zákazníci využívajú najčastejšie

1.Zmluvná a projektová dokumentácia
Riadenie procesu od vzniku dokumentu, pripomienkovanie zákazníkom a celým schvaľovacím konaním až po podpis dokumentu.

copyrigth : M-Files Inc. ,source: https://www.m-files.com/

2.Evidencia a schvaľovanie výdavkov zamestnancov
Vytvorenie žiadosti o schválenie výdavkov, schvaľovanie pridelené rôznym osobám podľa typu nákladu a sumy, notifikácia o schválení finančnému oddeleniu.

3.Správa toku účtovných dokumentov
Digitalizácia došlých faktúr, kategorizácia podľa typu dokumentu, automatizácia procesov finančného oddelenia.

 

 

4.Digitálna podateľňa
Digitalizácia všetkej došlej dokumentácie, manuálna/automatizovaná kategorizácia podľa typu dokumentu, automatické pridelenie dokumentov, správa prístupov zamestnancov k rôznym typov dokumentov

5.akýkoľvek proces riadenia dokumentácie
Riešenie pre rôzne odvetvia nastavené na mieru

 

Kontaktujte nás a my vám pripravíme cenovú ponuku

Zdarma vypracujeme analýzu vašich potrieb a vypracujeme návrh riešenia s cenovou ponukou

Copyright oDatach.sk 2019, Všetky práva vyhradené  |  Ochrana osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram