oDatach.sk

V spolupráci s Iron Mountain

3 nevyhnutné kroky k dosiahnutiu efektívnej správy registratúry

autor: Redakcia          12. mája 2020

 

 

3 KROKY

K EFEKTÍVNEJ
SPRÁVE REGISTRATÚRY

Prvý krok

Prvým krokom by malo byť
vypracovanie smerníc pre manipuláciu
s registratúrnymi záznamami,
t. j.vyhotovenie registratúrneho plánu,
prípadne aj registratúrneho poriadku.

Druhý krok

Zamestnanci, ktorí budú vykonávať
jednotlivé úkony, musia byť odborne
zdatní. Druhým krokom by teda malo
byť zabezpečenie ich kvalifikovanosti
napríklad školením.

Tretí krok

Správa registratúry si tiež vyžaduje
zabezpečenie vyhovujúcich priestorov.
Tie sú potrebné pre registratúrne
záznamy v rámci oddelení, ale aj pre
registratúrne stredisko všetkých
záznamov subjektu.

Nezabúdajte, prosím, že jednotlivé kroky a úkony sa týkajú registratúrnych záznamov v papierovej, ako aj elektronickej podobe.

 

 

Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu

Copyright oDatach.sk 2019, Všetky práva vyhradené  |  Ochrana osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram